Κατασκευή e-shop

Με γνώμονα τις ανάγκες σας και φυσικά τις ανάγκες των πελατών σας. Εδώ υπάρχουν 2 επιλογές με τις οποίες μπορούμε να κινηθούμε

Small e-shop: Από 1 έως 500 προϊόντα και υπηρεσίες. Κόστος 280€1)Το small e-shop βασίζεται είτε σε πλατφόρμα open source | WordPress

Pro-e-shop: Με προδιαγραφές να δουλεύει σωστά  και από 500 προϊόντα (και υπηρεσίες) και άνω. Κόστος 480€2)Το Pro-e-shop βάσιζεται σε πλατφόρμα open-source | Prestashop

Και στις δύο περιπτώσεις στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η καταχώρηση των πρώτων 10 προϊόντων και 4 ώρες εκπαίδευσης πάνω στην καταχώρηση νέων προϊόντων και στον χειρισμό του e-shop σας. 

Επίσης και στις 2 περιπτώσεις χρησιμοποιούμε δοκιμασμένες λύσεις με μεγάλο community και μεγάλο βάθος διάρκειας υποστήριξης.

Συμπεριλαμβάνεται το ετήσιο κόστος για καταχώρηση domain name και για χρήση πακέτου φιλοξενίας στους ταχύτατους SSD Server μας.

References   [ + ]

1.Το small e-shop βασίζεται είτε σε πλατφόρμα open source | WordPress
2.Το Pro-e-shop βάσιζεται σε πλατφόρμα open-source | Prestashop