Κατασκευή e-shop

Με γνώμονα τις ανάγκες σας και φυσικά τις ανάγκες των πελατών σας. Εδώ υπάρχουν 2 επιλογές με τις οποίες μπορούμε να κινηθούμε

Small e-shop: Από 1 έως 500 προϊόντα και υπηρεσίες. Κόστος 280€

Pro-e-shop: Από 500 προϊόντα (και υπηρεσίες) και άνω. Κόστος 480€

 

Και στις δύο περιπτώσεις στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η καταχώρηση των πρώτων 10 προϊόντων και 4 ώρες εκπαίδευσης πάνω στην καταχώρηση νέων προϊόντων και στον χειρισμό του e-shop σας. 

Συμπεριλαμβάνεται το ετήσιο κόστος για καταχώρηση domain name και για χρήση πακέτου φιλοξενίας στους ταχύτατους SSD Server μας.